Categorieën
Maatregelen

Voorbeeld: groen dak woonboot Amsterdam

https://www.rainproof.nl/groendak-op-woonboot

Categorieën
03. Verwarming op gas/biomassa 04. Warmtepomp 14. Zonneboiler 15. Opslag van warmte 16. Distributie van warmte Verhalen Bewoners

Duurzaam dobberen

Van rond naar recht

Bij het kiezen van een duurzame woonboot vielen we voor een gewaagd ontwerp van Willy Schoolkate. Een ronde vorm, draaibaar naar de ideale zonnestand. Met alle denkbare duurzame oplossingen die passen bij het concept passiefhuis. Toen we daar in 2014 mee naar de gemeente Arnhem togen bleek dat het niet in het bestemmingsplan paste. Uiteindelijk vonden we onze huidige ark. Hoewel dit zeker niet onze eerste keus was viel het toch mee. Het licht kan goed naar binnen en het glas laat de warmte niet makkelijk meer naar buiten. De opbouw was dan wel recht in plaats van rond maar de warmte-isolatie bleek het goed te doen.

Categorieën
03. Verwarming op gas/biomassa 04. Warmtepomp

Systemen en bronnen

Op basis van de huidige stand der techniek zijn er vier energiesystemen die duurzame energie naar woningen en gebouwen kunnen brengen.
Het gasnet, een hoge temperatuur warmtenet, een lage temperatuur warmtenet en een elektrisch netwerk. De duurzame energie kan opgewekt worden uit veel verschillende bronnen. De systemen verschillen in of ze collectief of individueel kunnen worden toegepast, zie figuur. Bij ieder systeem hoort ook een grotere of kleinere isolatieopgave.
Toepassingen van laag temperatuursystemen vragen een hogere isolatiewaarde. Lage temperatuursystemen hebben wel als voordeel dat met dezelfde energie veel meer woningen verwarmd kunnen worden.
Daar komt bij dat op een hoge temperatuur warmtenet woningen met lage temperatuur verwarming ook kunnen worden aangesloten.

Bron: De Arnhemse aanpak van de wijkgerichte energietransitie, 2019

Categorieën
09. Zonnepanelen

Zonnefolie

Er zijn wat ontwikkelingen op het gebied van het opwekken van zonne-energie via folie, zie:

https://www.hyetsolar.com/powerfoil/

Dit kan extra handig zijn voor woonboten omdat deze panelen lichtgewicht zijn en dus niet het zwaartepunt van de boot teveel verhogen of verplaatsen. De boot komt er dus minder snel scheef door te liggen.
Ook geeft de dikte en flexibiliteit van de panelen de mogelijkheid voor toepassing op scheepsluiken.

Categorieën
10. Windmolen

Houten windmolen

In Groningen worden nieuwe kleinschalige houten windmolens gebruikt, zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/19/de-kleine-groene-windmolen-valt-wel-goed-in-de-omgeving-a3970481

https://www.eazwind.com/nl/

Categorieën
04. Warmtepomp

Warmtepompen

Wil je weten hoe andere woonbootbewoners dit aangepakt hebben?
Klik dan hier: warmtepomp in bak

Categorieën
03. Verwarming op gas/biomassa

Verwarming op gas en biomassa

Wil je weten hoe andere woonbootbewoners dit aangepakt hebben?
Klik dan hier: houtkachel

Categorieën
02. Koken

Koken

Wil je weten hoe andere woonbootbewoners dit aangepakt hebben?
Klik dan hier: inductiekoken

Categorieën
01. Elektrische apparatuur

Energie besparen

Wil je weten hoe andere woonbootbewoners dit aangepakt hebben?
Klik dan hier: LED

Wil je weten wat maatregelen kosten en hoe dit te financieren is? Download de placemat op:
https://www.elmg.nl/onderwerpen/energiebesparing

Categorieën
13. Walaansluiting - distributie van energie

Distributie van energie

Stroom delen met de buren:
https://wijkie.com/
https://www.prosumers.nl/
https://greenprint.schoonschipamsterdam.org/impactgebieden/energie#smartgrid
https://www.elmg.nl/nieuws/primeur-het-spijkerkwartier-arnhem