Categorieën
Nieuws

Drijvend Energieloket 1.0

Het doel van dit AANjaag-project is de bewoners van de Rosandepolder te motiveren en te ondersteunen bij de verduurzaming van hun woonboten.

De ambitie van de woonbootbewoners is om energieonafhankelijk(er) te worden. De bewoners gaan samen aan de slag op zoek naar informatie en mogelijkheden. Ze worden hierin begeleid door ‘aanjager’ Annelinde die gefaciliteerd wordt door de gemeente Arnhem.

Om mogelijkheden te kunnen testen en bewoners warm te maken voor duurzame maatregelen gaan we samen een ‘Drijvend Energieloket’ bouwen. Dit is een vlot waarop zonnepanelen, zonneboilers en eventuele andere middelen geïnstalleerd zijn. De bewoners mogen dan om de beurt het drijvend energieloket lenen en hun energiesysteem erop aansluiten. Op deze manier maken ze vrijblijvend kennis met middelen voor duurzame energie en zien ze direct wat het oplevert. Ondertussen inventariseren we de mogelijkheden voor een collectief systeem, zoals een gezamenlijke warmtepomp (op het oppervlaktewater) of opslagsysteem. Het drijvend energieloket wordt gebouwd door de bewoners zelf, dit zorgt voor meer verbinding onderling en betrokkenheid bij verduurzaming van de wijk.

Op 14 september 2019 hebben we dit project afgetrapt tijdens de Drijf-in filmavond. Het pontje van Driel was ingericht als tijdelijke eerste versie van het drijvend energieloket. De bewoners kregen hier meer informatie over het project en de eerste gesprekken brachten al veel ideeën en enthousiasme op. Wordt vervolgd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *